Reiki leren

Wat is Reiki?

“Reiki” is een Japans woord dat “universele levensenergie” betekent, de energie die in alles gevonden wordt. Usui Shiki Ryoho gebruikt deze energie door aanraking met het doel om de verbinding met Reiki te creëeren. Door middel van deze beoefening heeft een individu, op een bewuste manier met Reiki verbonden, de mogelijkheid van helen, bewustworden en verlevendigen.

In een vroeg dagboek stelde Hawayo Takata, de vrouw die Usui Shiki Ryoho of het Usui Systeem van Reiki Healing (of Natuurlijke Heling) vanuit Japan meenam: “Deze kracht (Reiki) is ondoorgrondelijk en onmeetbaar en zijnde een universele levenskracht, is die voor de mensheid niet te bevatten. En toch ontvangen alle levende wezens er iedere dag de zegeningen van, of ze nou wakker zijn of slapen.”

Wat wordt Reiki verondersteld te doen?

Een Reikibehandeling ondersteunt de hele persoon – fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Wanneer een Reikibehandelaar zijn/haar handen op een gebied van zijn/haar eigen of andermans geklede lichaam plaatst, stroomt Reiki via de behandelaar in de persoon die de behandeling ontvangt. Deze stroom kan als iedere soort van sensatie gevoeld worden – hitte, koude, vibratie, tinteling, ongebruikelijke zwaarte, of soms als helemaal geen sensatie. Een totale Reikibehandeling duurt ongeveer 60 tot 90 minuten.

Waar komt het Usui Systeem van Reiki Healing vandaan?

Usui Shiki Ryoho (het Usui Systeem van Natuurlijke Heling of Reiki Healing) is genoemd naar zijn ontdekker, dr. Mikao Usui. Gebaseerd op een mondeling overgedragen geschiedenis, gaat het verhaal van dr. Usui’s zoektocht over een pad vervuld van het verlangen om een antwoord te vinden op een brandende vraag: “Hoe verrichtte Jezus genezingen?” Zijn toewijding aan zijn zoektocht en zijn individuele geschenken maakten het hem mogelijk het geschenk van Reiki te ontvangen. Nadat hij het geschenk van de verbinding met de Reiki-energie had ontvangen, wijdde hij de rest van zijn leven aan het ontwikkelen van het systeem van beoefening waarbij dit geschenk van verbinding ook doorgegeven kon worden aan anderen. Het enorme geschenk van deze methode, het doorgeven van de verbinding, heeft vele generaties overleefd en is levensvatbaar gebleken binnen alle culturen van de wereld.

Chujiro Hayashi zette zijn student-zijn van Usui Shiki Ryoho voort door een kliniek te openen. Zijn kliniek stelde hem in staat de effecten van de behandelingen op vele mensen met verschillende aandoeningen te observeren. Mevrouw Hawayo Takata uit Hawaii herstelde in Hayashi’s Reikikliniek van haar ernstige aandoeningen en zij werd zijn eerste student die niet in Japan woonde. Zij beoefende en onderwees Reiki van 1937 tot aan haar dood in 1980 in zowel de hele Verenigde Staten als Canada. Haar erfenis van al die jaren behandelen en haar toegewijde leven binnen de Reikibeoefening hebben al haar studenten het profijt van Mikao Usui’s geschenk gegeven. Haar kleindochter, Phyllis Lei Furumoto, zet haar werk nu voort.

Usui Shiki Ryoho wordt geleerd via een mondelinge traditie van lesgeven, informatie delen en behandelingen uitwisselen. Deze beoefening is niet iets wat geleerd kan worden door middel van het lezen van een boek – het is iets wat ervaren moet worden door het ontvangen van een behandeling, het deelnemen aan een cursus en het spreken met Reikibehandelaars, -studenten en -masters die deze vorm beoefenen.

Hoe kan ik meer leren?

Reikicursussen

Usui Shiki Ryoho wordt onderwezen door masters die getraind zijn in de tradities van Reiki zoals doorgegeven via de spirituele afstamming en van wie het persoonlijke en professionele leven toegewijd is aan deze heelkunst en de levensstijl die daaruit voortvloeit. Dit is een levenslang geschenk en de studenten hebben de mogelijkheid om hun leven voor Reiki te openen. Een ieder die Reiki via Usui Shiki Ryoho beoefent is een levenslange student.

Een eerstegraadscursus wordt onderwezen in vier sessies van drie uur. Binnen de cursus ontvangt een student de inwijdingen, luistert naar de geschiedenis van Reiki, leert de basishandposities voor de zelfbehandeling en de behandeling aan anderen en begint manieren te ontdekken om Reiki in zijn/haar dagelijks leven toe te passen.

De tweedegraadscursus wordt gegeven aan studenten die de roep hebben gevoeld om dieper in de beoefening te gaan. Dit gebeurt na een jaar of langer van beoefenen na de eerstegraadscursus.

Usui Reiki Ryoho

© The Reiki Alliance 2013-2019. Alle rechten voorbehouden.

Privacybeleid / Disclaimer