Bestuur

De doelstelling van het bestuur: de hoogste visie (waarheid) van TRA als een handeling van gemeenschap te dragen, als kanaal of voertuig voor de taken van de gemeenschap te dienen en deze taken naar de volgende stap te leiden, de stem van de leden te zijn, vormen te creëren en te ondersteunen waarin gemeenschap kan ontstaan. (9/92)

Doelstelling van het bestuur: de doelstellingen van de Reiki Alliance te implementeren, de visie van TRA te dragen, te ontwikkelen en eraan leiding te geven, doelen te stellen, beleid te bepalen en vast te stellen, implementatie van het beleid te evalueren. (1/95)

Het bestuur biedt leiderschap en formuleert beleid voor de Alliance op basis van de leefregels van Usui Shiki Ryoho en de Identiteitsverklaring. Gezien de doelstelling van het bestuur om de geest van de Alliance te weerspiegelen zal het bestuur ook informatie en advies inwinnen bij Alliance-leden.

Het bestuur stelt het thema van de jaarlijkse conferentie vast, benoemt commissies en definieert hun missie, keurt de jaarbegroting goed en identificeert vaak de stappen die nodig zijn om doelen van de gemeenschap te bewerkstelligen.

Ambtstermijn: bestuursleden worden tijdens de algemene jaarvergadering gekozen door de leden, op hun jaarlijkse conferentie. Een bestuurslid wordt gekozen voor drie jaar. Het bestuur telt 5 leden, van wie de termijn in verschillende jaren begint. Een bestuurslid mag twee opeenvolgende termijnen dienen.
 

Helga Artner
OOSTENRIJK
2017-2020

Jolanda Nieuwstraten
NEDERLAND
2017-2020

Hildegard Martens
DUITSLAND
2018-2021

Marten Schröder
FRANKRIJK
2019

Eileen Sakai
VS
2019-

 

Helga Artner

Helga Arnter Ik ben in 1952 in Neder-Oostenrijk geboren en woon al meer dan 30 jaar in Würflach, een dorpje omgeven door velden en bossen. Het voedt mijn liefde voor de natuur. Hier probeer ik de universele wetten van het leven te begrijpen en in mijn leven te integreren.
Ik heb vier volwassen kinderen en ben gezegend met vijf kleinkinderen. De gezondheid en het geluk van mijn familie zijn erg belangrijk voor me. Het is een voorwaarde voor vrede in alsmaar groeiende kringen die het potentieel van vrede tussen alle volken en menselijke wezens op deze wereld dragen. “Vrede in the familie – Vrede in de wereld” (Mustafa Kemal Atatürk).
Als kind wilde ik altijd al van alles over al de verschillende culturen en landen op deze planeet leren. Ik zoek altijd naar de draden van overeenkomst. Sinds 1998 leef ik in twee verschillende culturen, Oostenrijk en verschillende steden in Turkije. Dit geeft me een prachtige mogelijkheid om “bruggen te bouwen” tussen culturen en om te ervaren hoe oordelen en beperkingen kunnen veranderen.
Mijn werkervaring is gevarieerd en heeft mijn leven verrijkt. In het begin werkte ik als een kleuterleidster met geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen en daarna als de directeur. Deze baan stimuleerde mijn interesse in heling.
In 1980 werd er een ziekte in mijn rug geconstateerd en volgens de doktoren was er geen hoop op genezing. Het perspectief van een pijnlijk leven in een rolstoel veranderde mijn leven compleet. Hier begon mijn innerlijke zoektocht om nooit op te geven en nooit een dergelijke prognose te accepteren. Ik leerde verschillende helingstechnieken zoals massage, sporttherapie en andere manuele therapieën. Deze zoektocht leidde me naar Reiki en het gevoel van “eindelijk aangekomen zijn”. Ik volgde mijn pad in Reiki, geleid door mijn master Michael Hartley, en werd in 1996 als master ingewijd. Sindsdien leef, beoefen en onderwijs ik Reiki. Ik ben volledig genezen en ik ben erg dankbaar.
In de tachtiger en negentiger jaren waren mijn kinderen topatleten. Ik werkte in verschillende afdelingen en comités voor de Oostenrijkse judobond. Ik was altijd bereid om taken op me te nemen en uit te voeren. Dit heeft me geleerd dat ik door discipline, doorzettingsvermogen en geduld alles kan bereiken.
De Reiki Alliance gemeenschap is mijn “spirituele familie”. Ik voel me erg op mijn gemak in deze levendige, multiculturele gemeenschap. De jaarlijkse conferenties zijn een vast punt in mijn agenda en ik heb er 17 bijgewoond. Elke conferentie heeft haar eigen schoonheid en heeft me een mogelijkheid gegeven om te verkennen waar ik me op dat moment bevond.
In 2005 begon ik me als vrijwilligster aan te bieden in onze gemeenschap. Ik ben link voor het organigram en de supportlijn, plaatselijke vertegenwoordiger en lid van het arbitrageteam geweest. Ik leidde het team van 2011 tot 2014.
Ik verheug me erop de leden van deze gemeenschap als bestuurslid te dienen met liefde, toewijding en nederigheid. Ik weet dat er geen grenzen zijn; er is altijd een volgende stap die genomen kan worden.

Jolanda Nieuwstraten

Jolanda NieuwstratenIk ben in 1959 in Rotterdam geboren en als een jong kind ontdekte ik dat voor mensen zorgen de diepste vorm van zijn is. Mijn hart zong ook als ik dingen kon creëren met mooie materialen en kleuren. In mijn familie houden we ervan creatief te zijn en elkaar te helpen. Mijn warme en inspirerende familieleven is nog steeds een grote schat in mijn hart. Ik trouwde mijn jeugdliefde en we zijn gezegend met twee geweldige zonen, die nu in de twintig zijn. Het ontroert me te zien hoe zij met open hart in het leven staan.
Ik heb vele jaren voor artsen en specialisten gewerkt en dat heeft me de gelegenheid gegeven de mogelijkheden en beperkingen van de reguliere gezondheidszorg te zien. Het is mijn grote droom om samen te werken met de kennis en wijsheid van de reguliere en complementaire gezondheidszorg, gericht op het mens-zijn.
In 1992 studeerde ik shiatsu en de lerares maakte indruk op me door haar zijn, haar zuiverheid, haar innerlijke kracht en haar zachtaardigheid. Dit was een kwaliteit waarnaar ik op zoek was. Toen ze me vertelde dat ze elke dag Reiki beoefende, wist ik dat dit Reiki me riep om de diepste en hoogste aspecten in mijzelf te bereiken. Mijn master is Yvonne Oosterholt. Toen ik eenmaal lid was van TRA had ik het gevoel dat dit is waar ik naar op zoek was: een multiculturele gemeenschap die samenkomt om vanuit het hart te spreken en elkaar te ondersteunen in onze bewustwording. Op mijn eerste conferentie in Mexico waren er enkele heftige lessen, maar ik voelde me tegelijkertijd erg welkom. Er was eerlijkheid, respect, warmte, wijsheid, verbinding en vreugde. Het was heel indrukwekkend om dezelfde Reikitaal te spreken. Elke conferentie is rijk op haar eigen manier.
In TRA heb ik in het Arbitrageteam gewerkt. Dit is een goede mogelijkheid om in nauw contact te raken met de andere leden van dit team en over dit diepe werk te leren. Ik heb 6 jaar in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Reikimasters gezeten.
Ik begon mijn eigen praktijk in mijn huis met massage, shiatsu en astrologie. Toen Reiki me in 1993 vond, werd het al snel de kern van mijn beoefening. Ik werk ook sinds 10 jaar als journey practitioner. Eén dag per week werk ik voor een hospice in mijn woonplaats.
Een creatieve passie die ik heb is vilten met wol en zijde. Dit oude handwerk is een meditatie voor me. Het was een geweldige ervaring om omslagdoeken te verkopen op de marktplaats tijdens de conferentie in Duitsland. Ik was me niet bewust van een roep om me voor het bestuur te nomineren. Die deur in mezelf ging een paar minuten voordat ik mezelf zag opstaan gewoon open. Het kwam vanuit een diepe kern in mezelf, de bereidheid om te dienen en met een open en eerlijk hart te leren. Ik word diep geraakt door de kracht van consensus via Betty Didcoct. De woorden brengen me naar een diepe plek van de waarheid dat iedereen iets te bieden heeft. De geest van consensus: Spreek vanuit je hart, spreek alleen voor jezelf, luister – met een open hart, respecteer wat anderen zeggen, iedere stem draagt een deel van de waarheid, geen enkele stem draagt de hele waarheid, de waarheid is er pas als elke stem is gehoord.
Tijdens mijn eerste bestuursvergadering raakte het me dat deze woorden aan het begin van elke vergadering worden gebruikt, ook wanneer die via Skype plaatsvindt. Ik gebruik ze nu in mijn ochtendbehandeling en meditatie. Het is een directe toegang tot mijn innerlijke waarheid en geeft me toestemming om te spreken en om te dienen. Ik zie ernaar uit wat de toekomst zal brengen. Alleen vandaag...

Hildegard Martens

Reiki kwam in 1991 in mijn leven en speelt er sindsdien een belangrijke rol in. Ik ontving mijn masterinwijding op 28 juli 1995 en diende onmiddellijk mijn aanvraag voor het TRA-lidmaatschap in en werd in november al geaccepteerd.
Mijn eerste twee conferenties waren in 1996 en 1998. Sinds 2002 heb ik elke conferentie bijgewoond. Op de een of andere manier lukt het me altijd deel te nemen en vaak voelt het als een wonder dat dat gebeurt. Bijeenkomen met vrienden en collega’s is voor mij een enorm geschenk. Op conferenties kan ik intensief de hartslag van TRA voelen.
Ik begon in 2004 onze gemeenschap te dienen toen ik postorderdistributeur werd. Een jaar later begon ik samen met Petra Flindt mijn werk als link voor de supportlijn en het organigram. Toen in 2006 niemand beschikbaar was als plaatselijke vertegenwoordiger voor Duitsland namen Petra en ik ook die taak over. Langzaamaan raakten we meer vertrouwd met hoe TRA werkt.

In 2007 voegde ik hieraan de taak van wereldwijde postordercoördinator toe en ik diende TRA in deze vorm tot 31 maart 2018.
In 2011, toen het bestuur uit maar 3 leden bestond, stelden Petra en ikzelf ons beschikbaar om het bestuur te steunen als TRA-coördinatoren. Samen creëerden we over een periode van een aantal jaren met stukjes en beetjes de functie van de coördinator, door waar te nemen wat de behoeften en noden zijn.

Na de conferentie in 2015, toen twee bestuursleden waren afgetreden, werd de gemeenschap gevraagd haar diensten aan te bieden. Mark Ruge en ik stelden ons beschikbaar om elk een bestuurspositie te vervullen tot de volgende Algemene Jaarvergadering in 2016. Gedurende deze tijd bleef ik mijn rol als postordercoördinator en uitvoerend coördinator uitvoeren.
Na die tijd heb ik het bestuur en de TRA-gemeenschap als uitvoerend coördinator van TRA gediend tot november 2017.
Ondertussen voelde ik me voldoende geschoold en voorbereid om de TRA als bestuurslid te dienen. Maar daarvoor moest ik de uitdaging van het proces van zelfnominatie op de conferentie in Canada aangaan.
Ik ben blij dat ik gekozen werd en dat ik de mogelijkheid heb om mijn vaardigheden aan TRA aan te bieden, in plaats van mijn kennis van TRA “in een koffer op zolder” weg te stoppen.
Ik verheug me erop om de TRA als bestuurslid te dienen.

Marten Schröder

De “hart”verbinding met en tussen mensen is erg belangrijk voor me. Ik probeer mensen te begrijpen, door te beginnen mezelf te begrijpen. Ik vraag “Waarom doen mensen wat ze doen? Waarom doen ze niet wat hun ‘grootst mogelijke potentieel’ dient?” Deze vragen vormen de start van mijn belangstelling in menselijk gedrag.

Ik ben in 1963 in Nederland geboren. Ik ben lange tijd werkzaam geweest op het gebied van informatietechnologie met als gevolg dat ik veel in mijn ‘hoofd’ zat. Ik was niet geïnteresseerd in ‘alternatieve methodes’ tot ik mijn eerste Reikibehandeling ontving. Ik was dermate onder de indruk van wat de energie voor me deed, dat ik besloot zelf Reiki te leren en ik ben hiervoor nog steeds blij en dankbaar. Ik heb geleerd en leer nog altijd, zoals we misschien allemaal doen, om meer mijn gevoelens uit te drukken.

Na de eerste en tweede graad Reiki volgde ik gedurende drie jaar de ‘HaRT’-opleiding. Door deze training, ontwikkeld door mijn inwijdend master, Arianne Groeneveld, werd ik opgeleid tot ‘holistisch Reikitherapeut’. Voor mij was deze ervaring een openbaring, die me leerde te werken met diverse therapeutische methodes om mensen te helpen die ondersteuning nodig hebben. Ik gebruik veel van deze technieken dagelijks voor mezelf of voor iemand met een ‘hulpverzoek’.Vanuit het verlangen om Reiki te delen met anderen werd ik in 2013 Reikimaster. Maar in mijn ogen is het leven zelf de voornaamste leraar, en blijf ik leren.

Ik werd lid van TRA in 2014 en nam deel aan mijn eerste conferentie in Paterswolde. Het voelde als een warm bad. Een warme deken. Vanuit het verlangen iets terug te geven aan de gemeenschap, ben ik back-up voor de supportlijn geweest, tolk tijdens conferenties en lid van het team belast met de herziening van de Statuten. Nu, als bestuurslid van de Reiki Alliance – ben ik nog steeds nieuwsgierig te ontdekken waarom mensen doen wat ze doen en niet doen.

Naast het feit dat ik een praktijk heb op het gebied van Reiki en massage, ben ik als zelfstandige werkzaam als trainer/coach op de persoonlijke en zakelijke markt en werk ik als docent voor diverse HBO-instellingen. Ongeacht het vak, de training of de behandeling die ik geef, het begint altijd met verbinding. In 2018 ben ik begonnen met het opzetten van mijn ‘Centre de Bien-Être’ in Frankrijk, een centrum voor ‘persoonlijke groei en welzijn’. Het zal wat tijd en geld kosten voor dit voltooid zal zijn, maar het doel is een plek te hebben waar ik mensen kan helpen. Dit doel vormt een geweldige motivatie voor me!

Eileen Sakai

Eileen Sakai werd geboren in een predikantengezin op het platteland van Oregon (VS) en voelde al op jonge leeftijd een diepe verbinding met de Japanse cultuur. Toen ze vijftien was, voelde ze de roeping om predikant te worden en had veel belangstelling voor de geesteswereld. Ze behaalde een graad in Theater en geesteswetenschappen aan de Universiteit van Willamette en volgde daarna het postdoctorale programma Interculturele relaties.

In 1981 ging ze lesgeven aan een meisjesschool in Sapporo (Japan). Ze ontmoette de Japanse man met wie ze zou trouwen en Japan werd haar tweede vaderland, waar ze vijf jaar woonde en Engelse les gaf en zo helemaal ondergedompeld raakte in haar geliefde cultuur. In 1986 keerde ze terug naar Oregon, waar ze als universiteitsadministrateur voor een gemeenschappelijke Japanse en Amerikaanse universiteit werkte. In 1992 richtten zij en haar echtnoot hun eigen bedrijf op, Pacific Dreams Inc., dat interculturele bedrijfsconsultancy en HR-ondersteuning biedt voor Japanse bedrijven die in de VS zijn gevestigd. In 1994 kwam ze als bevoegd masseur in aanraking met Reiki tijdens een buitenlichamelijke ervaring die haar naar een diepere verkenning van Reiki en energiewerk leidde.

Eileens dans met Reiki ging verder toen ze in 1995 haar eerste graad deed bij Ellen Montague en kreeg een jaar later een vervolg als tweedegraads student. In 2008 wijdde Ellen haar in als master en Eileen omarmde haar roeping om Reiki met de wereld te delen en voelde zich ertoe aangetrokken lid te worden van de Reiki Alliance.

Eileen schrijft, doet aan ballroomdansen, zingt en maakt muziek. Ze heeft een goedlopende massage- en Reikipraktijk in Oregon. Het is haar taak in de wereld om met Reiki een brug te slaan tussen de Oosterse en Westerse culturen door de weg te wijzen. Ze laat haar licht schijnen en spreekt haar waarheid in communicatie met anderen en wanneer ze Reiki onderwijst in de traditie van Usui Shiki Ryoho. Eileen is blij om als bestuurslid van TRA deel uit te maken van de groeiende mondiale Reikiwereld en om samen te werken met het Celebration Congres van 2022 dat in Kyoto (Japan) wordt gehouden. Eileen verheugt zich erop om tijdens haar nieuwe avontuur in het bestuur meer een wereldburger te zijn en Reiki waarlijk met de wereld te delen.

Usui Reiki Ryoho

© The Reiki Alliance 2013-2019. Alle rechten voorbehouden.

Privacybeleid / Disclaimer