Bestuur

De doelstelling van het bestuur: de hoogste visie (waarheid) van TRA als een handeling van gemeenschap te dragen, als kanaal of voertuig voor de taken van de gemeenschap te dienen en deze taken naar de volgende stap te leiden, de stem van de leden te zijn, vormen te creëren en te ondersteunen waarin gemeenschap kan ontstaan. (9/92)

Doelstelling van het bestuur: de doelstellingen van de Reiki Alliance te implementeren, de visie van TRA te dragen, te ontwikkelen en eraan leiding te geven, doelen te stellen, beleid te bepalen en vast te stellen, implementatie van het beleid te evalueren. (1/95)

Het bestuur biedt leiderschap en formuleert beleid voor de Alliance op basis van de leefregels van Usui Shiki Ryoho en de Identiteitsverklaring. Gezien de doelstelling van het bestuur om de geest van de Alliance te weerspiegelen zal het bestuur ook informatie en advies inwinnen bij Alliance-leden.

Het bestuur stelt het thema van de jaarlijkse conferentie vast, benoemt commissies en definieert hun missie, keurt de jaarbegroting goed en identificeert vaak de stappen die nodig zijn om doelen van de gemeenschap te bewerkstelligen.

Ambtstermijn: bestuursleden worden tijdens de algemene jaarvergadering gekozen door de leden, op hun jaarlijkse conferentie. Een bestuurslid wordt gekozen voor drie jaar. Het bestuur telt 6 leden, van wie de termijn in verschillende jaren begint. Een bestuurslid mag twee opeenvolgende termijnen dienen.
 

Helga Artner
OOSTENRIJK
2017-2020

Francesca Warriner
CANADA
2018-2021

Natalia Stepanova (Nur)
RUSLAND
2016-2019

Jolanda Nieuwstraten
NEDERLAND
2017-2020

Penny L. Devine
VS
2016-2019

Hildegard Martens
DUITSLAND
2018-2021

Helga Artner

Helga Arnter Ik ben in 1952 in Neder-Oostenrijk geboren en woon al meer dan 30 jaar in Würflach, een dorpje omgeven door velden en bossen. Het voedt mijn liefde voor de natuur. Hier probeer ik de universele wetten van het leven te begrijpen en in mijn leven te integreren.

Ik heb vier volwassen kinderen en ben gezegend met vijf kleinkinderen. De gezondheid en het geluk van mijn familie zijn erg belangrijk voor me. Het is een voorwaarde voor vrede in alsmaar groeiende kringen die het potentieel van vrede tussen alle volken en menselijke wezens op deze wereld dragen. “Vrede in the familie – Vrede in de wereld” (Mustafa Kemal Atatürk).

Als kind wilde ik altijd al van alles over al de verschillende culturen en landen op deze planeet leren. Ik zoek altijd naar de draden van overeenkomst. Sinds 1998 leef ik in twee verschillende culturen, Oostenrijk en verschillende steden in Turkije. Dit geeft me een prachtige mogelijkheid om “bruggen te bouwen” tussen culturen en om te ervaren hoe oordelen en beperkingen kunnen veranderen.

Mijn werkervaring is gevarieerd en heeft mijn leven verrijkt. In het begin werkte ik als een kleuterleidster met geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen en daarna als de directeur. Deze baan stimuleerde mijn interesse in heling.

In 1980 werd er een ziekte in mijn rug geconstateerd en volgens de doktoren was er geen hoop op genezing. Het perspectief van een pijnlijk leven in een rolstoel veranderde mijn leven compleet. Hier begon mijn innerlijke zoektocht om nooit op te geven en nooit een dergelijke prognose te accepteren. Ik leerde verschillende helingstechnieken zoals massage, sporttherapie en andere manuele therapieën. Deze zoektocht leidde me naar Reiki en het gevoel van “eindelijk aangekomen zijn”. Ik volgde mijn pad in Reiki, geleid door mijn master Michael Hartley, en werd in 1996 als master ingewijd. Sindsdien leef, beoefen en onderwijs ik Reiki. Ik ben volledig genezen en ik ben erg dankbaar.

In de tachtiger en negentiger jaren waren mijn kinderen topatleten. Ik werkte in verschillende afdelingen en comités voor de Oostenrijkse judobond. Ik was altijd bereid om taken op me te nemen en uit te voeren. Dit heeft me geleerd dat ik door discipline, doorzettingsvermogen en geduld alles kan bereiken.

De Reiki Alliance gemeenschap is mijn “spirituele familie”. Ik voel me erg op mijn gemak in deze levendige, multiculturele gemeenschap. De jaarlijkse conferenties zijn een vast punt in mijn agenda en ik heb er 17 bijgewoond. Elke conferentie heeft haar eigen schoonheid en heeft me een mogelijkheid gegeven om te verkennen waar ik me op dat moment bevond.

In 2005 begon ik me als vrijwilligster aan te bieden in onze gemeenschap. Ik ben link voor het organigram en de supportlijn, plaatselijke vertegenwoordiger en lid van het arbitrageteam geweest. Ik leidde het team van 2011 tot 2014.

Ik verheug me erop de leden van deze gemeenschap als bestuurslid te dienen met liefde, toewijding en nederigheid. Ik weet dat er geen grenzen zijn; er is altijd een volgende stap die genomen kan worden.

Helga Artner

 

Francesca (Cesca) Warriner

Francesca Warriner“Ik geloof dat mijn hart zingt wanneer mijn ziel anderen helpt te helen.”

Ik ben in 1956 in Toronto (Ontario) geboren, en het enige lid van mijn biologische familie dat in Canada geboren is. Mijn ouders zijn in Ierland en Spanje geboren; mijn broers en zussen in Engeland. Ik heb mijn hele leven in Ontario gewoond en gewerkt. Ik woon nu in de glooiende heuvels van Northumberland County, ten oosten van Toronto, samen met mijn partner Donna Harris en onze twee katten, waar de magnifieke uitzichten, de wilde dieren en de ontzagwekkende luchten mijn ziel vullen.

Ik heb meer dan dertig jaar als scheikundige in de geur- en smaakstoffenindustrie gewerkt. De stress die gepaard ging met dit zeer gedetailleerde werk leidde me naar Reiki. Dat hielp me enorm en bracht me op een heel nieuw pad. Ik deed mijn eerste graad in 1993 en werd in 1997 door Bernard Morin als Reikimaster ingewijd.

Op de eerste conferentie na mijn inwijding werden TRA-leden onmiddellijk mijn gemeenschap. Sommige van mijn meest trouwe en liefdevolle vrienden zijn leden. Tot nu toe heb ik 14 conferenties bijgewoond en op elke conferentie hield ik van de intensiteit en verbinding die op magische wijze tussen ons ontstond. Ik raakte actief betrokken bij TRA door te dienen als link voor de supportlijn en het organigram en als plaatselijke vertegenwoordiger. Meer recentelijk nam ik de rol van lidmaatschapsassistent op me, evenals de verzorging van de lay-out en het ontwerp voor de Alleen Vandaag-nieuwsbrief, en in 2013 was ik een van de organisatoren van de TRA-conferentie in Toronto.

Ik werk zelfstandig, met cliënten met stress, trauma, chronische pijn of ziekte, die verlichting, spirituele leiding of zelfontdekking zoeken. Ik gebruik mijn Reiki en mijn aanvullende training in hypnose, oplossingsgerichte therapie, realiteitstherapie, sjamanisme en geluids-therapie om diegenen die zich op het pad van heling bevinden te helpen.

In Oregon voelde ik dit jaar de roep om een volgende gigantische stap te zetten in mijn proces en me te nomineren voor het bestuur. Ik zie uit naar de gelegenheid om onze Alliance te steunen in onze taak als hoeders van de traditie met onze diepe wortels, en om te onderzoeken waar de Reiki Alliance zich toe geroepen voelt in de toekomst. Jullie zijn mijn gemeenschap en ik zie ernaar uit jullie in de komende drie jaar te dienen.

Met liefde en dankbaarheid.

 

Natalia Stepanova (Nur)

Natalia Stepanova (Nur)Ik woon in Moskou. Veertien jaar geleden verhuisde ik terug naar de plaats waar mijn ouders zijn geboren. Daarvoor woonde ik in mijn favoriete stad Sint Petersburg. Daar werd ik in de eerste, tweede en mastergraad ingewijd. Vierentwintig jaar geleden kwam Reiki – Usui Shiki Ryoho – in mijn leven; het veranderde mijn leven volledig en ook mijzelf. Ik ben een van die mensen die over Reiki praat als “thuiskomen”.

Enkele jaren geleden begon ik dienstbaar te zijn aan de gemeenschap door vrijwilligerswerk voor de Reiki Alliance te doen, en zelfs nu help ik nog steeds met het vertalen van interviews voor nieuwe leden, artikelen voor de nieuwsbrief en allerlei correspondentie. Toen ik mezelf nomineerde voor het bestuur van de Reiki Alliance en gekozen werd – ik herinner me dat iemand tegen me zei dat het een enorme verantwoordelijkheid is en dat het veel werk inhoudt. Ja, dat is waar en ik ben ervan overtuigd dat Reiki me in mijn dienstbaarheid zal helpen, zoals het me in alle andere aspecten van mijn leven helpt.

Ik ben 22 jaar master en ik blijf Reiki beoefenen. Voor mij is het een proces van mijn hele leven, ik weet dat Reiki me altijd zal onderwijzen. Het meest waardevolle dat Reiki me leert is om authentiek te zijn, mezelf te zijn, niet afhankelijk te zijn van de meningen van anderen maar deze mensen mijn aandacht te geven, zorgzaam te zijn, respect te tonen en mededogen te hebben.

Door Reiki werd ik me ervan bewust dat er iets groters dan ik bestaat en het is zo belangrijk voor me dat ik bereid ben het te dienen. Reiki biedt me een leven en beoefening aan in een gemeenschap van gelijkwaardige mensen. Als we samen Reiki beoefenen worden we een geweldige kracht die in staat is om dingen te veranderen en een betere plek te maken van deze wereld.

Ik heb de mogelijkheid gehad om vele workshops en conferenties bij te wonen en ik heb meer vragen dan antwoorden verzameld. Het lijkt mij dat vragen belangrijker zijn dan antwoorden, omdat ze me aan het denken zetten, me laten overpeinzen, me bewust maken van wat er met mij en mijn omgeving aan de hand is.

Ik ben de gemeenschap van de Reiki Alliance dankbaar voor de eer die zij mij gaven – een mogelijkheid om de Reikibeweging te dienen als bestuurslid. Het is mijn volgende stap in het onzichtbare maar overal aanwezige Onbekende.

 

Jolanda Nieuwstraten

Jolanda NieuwstratenIk ben in 1959 in Rotterdam geboren en als een jong kind ontdekte ik dat voor mensen zorgen de diepste vorm van zijn is. Mijn hart zong ook als ik dingen kon creëren met mooie materialen en kleuren. In mijn familie houden we ervan creatief te zijn en elkaar te helpen. Mijn warme en inspirerende familieleven is nog steeds een grote schat in mijn hart. Ik trouwde mijn jeugdliefde en we zijn gezegend met twee geweldige zonen, die nu in de twintig zijn. Het ontroert me te zien hoe zij met open hart in het leven staan.

Ik heb vele jaren voor artsen en specialisten gewerkt en dat heeft me de gelegenheid gegeven de mogelijkheden en beperkingen van de reguliere gezondheidszorg te zien. Het is mijn grote droom om samen te werken met de kennis en wijsheid van de reguliere en complementaire gezondheidszorg, gericht op het mens-zijn.

In 1992 studeerde ik shiatsu en de lerares maakte indruk op me door haar zijn, haar zuiverheid, haar innerlijke kracht en haar zachtaardigheid. Dit was een kwaliteit waarnaar ik op zoek was. Toen ze me vertelde dat ze elke dag Reiki beoefende, wist ik dat dit Reiki me riep om de diepste en hoogste aspecten in mijzelf te bereiken. Mijn master is Yvonne Oosterholt. Toen ik eenmaal lid was van TRA had ik het gevoel dat dit is waar ik naar op zoek was: een multiculturele gemeenschap die samenkomt om vanuit het hart te spreken en elkaar te ondersteunen in onze bewustwording. Op mijn eerste conferentie in Mexico waren er enkele heftige lessen, maar ik voelde me tegelijkertijd erg welkom. Er was eerlijkheid, respect, warmte, wijsheid, verbinding en vreugde. Het was heel indrukwekkend om dezelfde Reikitaal te spreken. Elke conferentie is rijk op haar eigen manier.

In TRA heb ik in het Arbitrageteam gewerkt. Dit is een goede mogelijkheid om in nauw contact te raken met de andere leden van dit team en over dit diepe werk te leren. Ik heb 6 jaar in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Reikimasters gezeten.

Ik begon mijn eigen praktijk in mijn huis met massage, shiatsu en astrologie. Toen Reiki me in 1993 vond, werd het al snel de kern van mijn beoefening. Ik werk ook sinds 10 jaar als journey practitioner. Eén dag per week werk ik voor een hospice in mijn woonplaats.

Een creatieve passie die ik heb is vilten met wol en zijde. Dit oude handwerk is een meditatie voor me. Het was een geweldige ervaring om omslagdoeken te verkopen op de marktplaats tijdens de conferentie in Duitsland. Ik was me niet bewust van een roep om me voor het bestuur te nomineren. Die deur in mezelf ging een paar minuten voordat ik mezelf zag opstaan gewoon open. Het kwam vanuit een diepe kern in mezelf, de bereidheid om te dienen en met een open en eerlijk hart te leren. Ik word diep geraakt door de kracht van consensus via Betty Didcoct. De woorden brengen me naar een diepe plek van de waarheid dat iedereen iets te bieden heeft. De geest van consensus: Spreek vanuit je hart, spreek alleen voor jezelf, luister – met een open hart, respecteer wat anderen zeggen, iedere stem draagt een deel van de waarheid, geen enkele stem draagt de hele waarheid, de waarheid is er pas als elke stem is gehoord.

Tijdens mijn eerste bestuursvergadering raakte het me dat deze woorden aan het begin van elke vergadering worden gebruikt, ook wanneer die via Skype plaatsvindt. Ik gebruik ze nu in mijn ochtendbehandeling en meditatie. Het is een directe toegang tot mijn innerlijke waarheid en geeft me toestemming om te spreken en om te dienen. Ik zie ernaar uit wat de toekomst zal brengen. Alleen vandaag...

 

Penny L. Devine

Penny L. DevineIk heb in 1981 mijn eerste Reikigraad ontvangen van Phyllis Lei Furumoto, ik werd master in 1987 en sloot me datzelfde jaar aan bij TRA. Sindsdien ben ik altijd een gerespecteerd lid geweest en ik heb dertien conferenties bijgewoond.

Ik woon in mijn geboorteplaats met mijn echtgenoot, kinderen en kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn dansen, muziek, naaien, knutselen en mijn twee geweldige kleinkinderen. In 1999 had mijn dansgroep een twee uur durend programma in het plaatselijke centrum voor uitvoerende kunsten.

Mijn Reikibeoefening vindt plaats in het noordwestelijk deel van de VS, en dan met name in Olympia, Washington. Ik ben een actief supporter van de noordwestelijke Reikibijeenkomst NWRG in Detroit, Oregon. Ik ben twee keer co-facilitator daarvan geweest, ik heb in de raad van commissarissen gezeten en ik ben net drie jaar coördinator geweest van de supportlijn van de NWRG.

In TRA heb ik in het Lidmaatschapsteam gezeten, het Team Leiderschap en Verkiezingsprocedure (LEPT) en de Studentencommissie. Ik heb het voorstel voor de nieuwe missieverklaring medeondertekend. Ik heb in 2008 met Maureen O’Shaughnessy in het team gezeten dat de conferentie dat jaar in Hawaii organiseerde en ik was co-facilitator van de conferentie in Idaho in 2006. Ik heb, samen met Cynthia Lamb Faust, meegewerkt aan de video met Phyllis Lei Furumoto en Paul D. Mitchell ter ondersteuning van de lidmaatschapsassistenten.

In 1991 heb ik een onafhankelijke onderzoeksstudie afgerond met de titel A Study of the Relaxation Responses and Support for Healing through the Usui System of Natural Healing – Reiki. (een studie naar de ontspanningsreactie en ondersteuning voor heling door het Usui Systeem van Natuurlijk Genezen – Reiki) aan het Evergreen State College, Olympia, Washington onder supervisie van dr. Elizabeth L. Kutter, met bemoedigende resultaten.

Reiki blijft mijn spirituele gids.

 

Hildegard Martens

Reiki kwam in 1991 in mijn leven en speelt er sindsdien een belangrijke rol in. Ik ontving mijn masterinwijding op 28 juli 1995 en diende onmiddellijk mijn aanvraag voor het TRA-lidmaatschap in en werd in november al geaccepteerd.

Mijn eerste twee conferenties waren in 1996 en 1998. Sinds 2002 heb ik elke conferentie bijgewoond. Op de een of andere manier lukt het me altijd deel te nemen en vaak voelt het als een wonder dat dat gebeurt. Bijeenkomen met vrienden en collega’s is voor mij een enorm geschenk. Op conferenties kan ik intensief de hartslag van TRA voelen.

Ik begon in 2004 onze gemeenschap te dienen toen ik postorderdistributeur werd. Een jaar later begon ik samen met Petra Flindt mijn werk als link voor de supportlijn en het organigram. Toen in 2006 niemand beschikbaar was als plaatselijke vertegenwoordiger voor Duitsland namen Petra en ik ook die taak over. Langzaamaan raakten we meer vertrouwd met hoe TRA werkt.

In 2007 voegde ik hieraan de taak van wereldwijde postordercoördinator toe en ik diende TRA in deze vorm tot 31 maart 2018.

In 2011, toen het bestuur uit maar 3 leden bestond, stelden Petra en ikzelf ons beschikbaar om het bestuur te steunen als TRA-coördinatoren. Samen creëerden we over een periode van een aantal jaren met stukjes en beetjes de functie van de coördinator, door waar te nemen wat de behoeften en noden zijn.

Na de conferentie in 2015, toen twee bestuursleden waren afgetreden, werd de gemeenschap gevraagd haar diensten aan te bieden. Mark Ruge en ik stelden ons beschikbaar om elk een bestuurspositie te vervullen tot de volgende Algemene Jaarvergadering in 2016. Gedurende deze tijd bleef ik mijn rol als postordercoördinator en uitvoerend coördinator uitvoeren.

Na die tijd heb ik het bestuur en de TRA-gemeenschap als uitvoerend coördinator van TRA gediend tot november 2017.

Ondertussen voelde ik me voldoende geschoold en voorbereid om de TRA als bestuurslid te dienen. Maar daarvoor moest ik de uitdaging van het proces van zelfnominatie op de conferentie in Canada aangaan.

Ik ben blij dat ik gekozen werd en dat ik de mogelijkheid heb om mijn vaardigheden aan TRA aan te bieden, in plaats van mijn kennis van TRA “in een koffer op zolder” weg te stoppen.

Ik verheug me erop om de TRA als bestuurslid te dienen.

Usui Reiki Ryoho

© The Reiki Alliance 2013-2018. Alle rechten voorbehouden.

Privacybeleid / Disclaimer