2018-11-15  Europa - Nederland

Re-thinking healthcare

Vanaf: 2018-11-15 Tot: 2018-11-15
Toegankelijk voor: Iedereen  Taal: Nederlands
Gecreëerd door: Netty Hakkaart

Locatie: Reikicentrum Zijn Johannes Camphuijsstraat 150 2593 CT Den Haag, Zuid-Holland, Nederland, Europa

Re-thinking Healtcare: de plek van Reiki in de gezondheidzorg

Workshop in Reikicentrum Zijn  Den Haag

Donderdag 15 november 2018  9.30-18.00 uur

Voor wie:      Reikibeoefenaars van alle graden, met vragen en wens tot inzicht vanuit de reikibeoefening en de Reiki gemeenschap over                       de plek van Reiki in de gezondheiszorg 

Begeleiders: Karin Tjaberings, Reikimaster

                     Liesbeth van den Brink, Reikibehandelaar en opsteller.

Organisatie: Reikibehandelaarsgroep van Reikicentrum Zijn.

Beoogd proces:

Welke plek neem Reiki, nemen wij als Reikibeoefenaars en de Reikigemeenschap in het huidige veld van de gezondheidszorg in? Hoe doen we dat nu? Wat is het verlangen van Reiki, van onszelf als beoefenaars, van de Reikigemeenschap in dit veld? Wat zou een volgende stap kunnen zijn? Wat is het geschenk van Reiki aan de gezondheidszorg?

Welkom:

Karin en Liesbeth delen hun verslag en inzichten vanuit het seminar "Re-thinking Healthcare"transformatieve inpulses in health and healthcare, van het Bert Hellinger instituut op 8 en 9 juni jl. Zij waren aanwezig bij dit seminar mede op verzoek van de internationale online groep 'Professional Practice Vision Keepers' waar ook Phullis Furumoto lid van is. Het seminar heeft inzichten en vragen opgeleverd die verwoord zijn in een verslag van Karin (zie link onderaan) wat vele mensen binnen en buiten de Reiki-gemeenschap heeft weten te raken. Diverse mensen hebben aangegeven graag verder te willen werken met het verslag. Met het grote aantal Reikibeoefenaars in ons land zijn we bij uitstek in de gelegenheid om bij elkaar te komen en om dit werk te doen ten dienste van (internationale ) Reikigemeenschap.

Karin en Liesbeth willen in deze workshop graag doorgeven, delen en met jullie verder bouwen, voor en met de Reiki-gemeenschap. We zijn deze dag welkom in Reikicentrum Zijn in Den Haag. De plek waar Rebecca Bredenhof, Reikimaster en oprichter van Reikicentrum Zijn, 11 jaar geleden het zaadje heeft geplant met haar verlangen om Reiki in het veld van de gezondheidszorg een plek te geven. De vier Public Practice Conferenties die Rebecca in 2007 en 2008 in samenwerking met Phyllis heeft georganiseerd in Nederland zijn hierin belangrijk geweest. Rebecca citeert regelmatig: 'systemen in Nederland zijn bezig te kantelen op veel gebieden en het eerste is de gezondheidszorg'.

Fijn om in het Reikicentrum Zijn welkom te zijn en dank aan de behandelaarsgroep voor de verbindende organisatie.

Werkwijze:

We werken naar aanleiding van vragen, intenties en verlangen van de aanwezigen. Vanuit de Reikibeoefening, vanuit deelnemer zijn in de Reikigemeenschap in relatie met de inhoud van het seminarverslag. En met vragen die in voorbereiding op deze workshop in Reikicentrum Zijn en ver daarbuiten zijn gevoeld en gehoord.

We doen oefeningen met elkaar om onze eigen plek t.a.v. de gezondheidszorg te verkennen. Oefeningen in het aangaan van verbinding met elkaar t.a.v. de gezondheidszorg vraagstukken, van ik naar wij.

We werken met opstellingen om je relatie met gezondheid, ziekte en heling te verkennen in relatie met Reiki. En opstellingen om inzicht te krijgen in het veld in de gezondheidszorg: Wat betekent Reiki in dit veld, welke plek nemen Reiki, Reikibeoefenaars, Reikibehandelaars, de Reikigemeenschap in, waar liggen kansen, welke weerstand komen we tegen, wat brengt die ons, hoe gaan we daar meer om, wat is het geschenk van Reiki?

Practisch:

Investering:                                 €80-. incl. koffie, thee en soep, zelf lunch meenemen

Locatie:                                       Johannes Camphuijsstraat 150  2593 CT Den Haag

Welkom voor info bij:                  Mirjam Top-Termaat info@reikicentrumtwente.nl of 06 81429578

Aanmelden bij:                            Tabine Zoethout tabine.zoethout@outlook.com

                                                     gebruik hiervoor het inschrijfformulier zie

                                                     https://www.reikicentrum-zijn.nl/agenda

Aanmeldtermijn:                          voor 1 november

Aantal deelnemers:                     max. 24

Link naar het seminarverslag:    https://tjaberingscentrum.nl/nieuws/

MirjamTop-Termaat
info@reikitwente.nl
06 81429578

Usui Reiki Ryoho

© The Reiki Alliance 2013-2018. Alle rechten voorbehouden.

Privacybeleid / Disclaimer