2019-02-15  Europa - Nederland

Healing your Family Tree en Geld - Reikicentrum Zijn, Den Haag

Vanaf: 2019-02-15 Tot: 2019-03-31
Toegankelijk voor: Tweede graad  Taal: Nederlands
Gecreëerd door: Rebecca Bredenhof

Locatie: Johannes Camphuysstraat 150-152 2593 CT DEN HAAG, Zuid-Holland, Nederland, Europa

een verdieping in het Healing your Family Tree proces
met Rebecca Bredenhof

Geld is een van de negen elementen van het Reikisysteem dat ik ruim 25 jaar beoefen. In het begin vond ik het best vreemd dat geld onderdeel uitmaakte van een helingkunst en al helemaal vreemd dat het hoorde bij een spirituele beoefening. Toch raakte ik door de jaren heen steeds meer gefascineerd door juist dit element. Soms zie ik een glimp van wat het zou kunnen betekenen als we geld niet als een economische waarde zien, maar juist de spirituele waarde ervan leren kennen.
Want misschien heeft het element Geld in mijn Reikitraditie wel te maken met een spirituele waarde die lijkt op wat ik jaren geleden las:

Een overeenkomst tussen twee mensen moet resulteren in
de grootste winst voor de één in relatie tot de grootste winst voor de ander,
en het kleinst mogelijke verlies voor het heelal.

Om antwoord te vinden op vragen die deze regel in me oproept ben ik samen met anderen onze overtuigingen over geld gaan onderzoeken. En zoals verwacht worden veel van deze overtuigingen generatie op generatie doorgegeven. Ook in onze Reiki stamboom. Overtuigingen die ons afhouden van een spirituele beleving van Geld.

Doel
Doel van deze workshop is dus te kijken naar geld in relatie tot je familie stamboom en je Reiki stamboom. Dus hoe ben jij geworteld in geld? Welke overtuigingen over geld komen uit je stamboom en welke gebeurtenissen hebben tot deze overtuigingen geleid? Hoe is geld geworteld in je Reiki stamboom? En zijn er overeenkomsten tussen beide stambomen? En je krijgt weer handvatten aangereikt om de reflecties hiervan te helen via het HFT-proces.

Voor wie?
Voor iedereen vanaf de 2e graad die eerder een basis HFT workshop heeft gevolgd. Je tijdsinvestering is één afstandsbehandeling per dag plus 1x per week een e-mailuitwisseling. En natuurlijk je dagelijkse zelfbehandeling om de verandering in je cellen te ondersteunen.

Data: zaterdag 29 en zondag 30 september
Beide dagen van 9.30 - ±17.30 uur
Plus afronding: zondag 11 november van 13.30 - 17.30 uur
Investering: € 300,-. Wij zorgen voor koffie, thee en lunch
Organisator: Netty Hakkaart, 06-28437730 of nettyhakkaart@gmail.com

Aanmelden: via een e-mail naar nettyhakkaart@gmail.com en het overmaken van het bedrag naar NL62 ABNA 0885 3321 21 tnv. H.R. Bredenhof, ovv 'HFTen Geld'
* Als je een logeerplek zoekt kan Netty je zo nodig een adressenlijst mailen.

Reikicentrum Zijn
Rebecca Bredenhof
070-3677964
06-12181950
reikicentrum.zijn@hetnet.nl
www.reikicentrum-zijn.nl

Usui Reiki Ryoho

© The Reiki Alliance 2013-2019. Alle rechten voorbehouden.

Privacybeleid / Disclaimer