2019-04-18  Europa - Nederland

Re-thinking Healthcare - Reikicentrum Zijn, Den Haag

Vanaf: 2019-04-18 Tot: 2019-04-18
Toegankelijk voor: Reikibeoefenaren - alle niveaus  Taal: Nederlands
Gecreëerd door: Rebecca Bredenhof

Locatie: Johannes Camphuysstraat 150-152, 2593 CT Den Haag, Drenthe, Nederland, Europa

Welkom en achtergrond: 
Karin en Liesbeth waren in juni 2018 deelnemer aan het seminar ‘Re-thinking Healthcare’- transformative impulses in health and healthcare-‘ van het Bert Hellinger instituut. Zij waren aanwezig bij dit seminar mede op verzoek van de internationale online groep ‘Professional Practice Vision Keepers’ waar ook Phyllis Furumoto lid van is.  Het seminar heeft inzichten en vragen opgeleverd die verwoord zijn in een verslag van Karin (zie link onderaan) wat velen binnen en buiten de Reiki-gemeenschap heeft weten te raken. Diverse mensen gaven aan graag verder te willen werken met het verslag. Dat hebben we gedaan op 15 november 2018. Het concept van de workshop en de vragen die het weer in ons opgeroepen heeft, worden op dit moment in een verslag verwerkt wat we gaan we delen in de internationale Reikigemeenschap. We willen daarmee Reikibeoefenaars vanuit de hele wereld uitnodigen om hun eigen workshop te creëren om meer inzicht te verkrijgen ten aanzien van Reiki in de gezondheidszorg en zo bij te dragen aan ons gezamenlijk bewustzijn.
Tijdens de workshop van 15 november werd veel zichtbaar maar ook werd duidelijk dat we nog veel vragen hebben en er werk te doen is. Karin en Liesbeth willen in deze tweede workshop graag verder gaan met doorgeven, delen en met jullie verder bouwen, voor en met de Reiki-gemeenschap. We zijn deze dag wederom welkom in Reikicentrum Zijn in Den Haag. De plek waar Rebecca Bredenhof, Reikimaster en oprichter van Reikicentrum Zijn, 12 jaar geleden het zaadje heeft geplant met haar verlangen om Reiki in het veld van de gezondheidszorg een plek te geven. De vier Public Practice conferenties die Rebecca in 2007 en 2008 in samenwerking met Phyllis heeft georganiseerd in Nederland zijn hierin belangrijk geweest. Rebecca citeert regelmatig een professor transitiekunde: ‘systemen in Nederland zijn bezig te kantelen op veel gebieden en het eerste is de gezondheidszorg’.
Fijn om ook deze keer weer in Reikicentrum Zijn welkom te zijn en dank aan de behandelaarsgroep die deze dag zal ondersteunen.

Beoogd proces:  
Met elkaar willen we meer inzicht krijgen in de transformerende impuls die Reiki zou kunnen zijn in gezondheid en gezondheidszorg. Uit het seminar en de workshop van 15 november waarin we de plek van Reiki in de gezondheidszorg verkend hebben kwam heel duidelijk naar voren hoe ziek het huidige gezondheidszorg systeem is. Het is een systeem wat we met elkaar gecreëerd hebben en waar we allemaal deel van uit maken. Het is een systeem dat middelen en mensen uitput, waarin verantwoordelijkheden niet op de juiste plek liggen en waarin de cliënt zich vaak niet gezien voelt. Consumptie en geld spelen een grote rol. Tegelijkertijd is het ook een systeem met een geschiedenis en waardevolle elementen die gezien en geëerd willen worden. Een systeem waar vele mensen zich met hart en ziel inzetten naar hun beste kunnen.

Het systeem van gezondheidszorg zoals is het is lijkt niet langer houdbaar en vraagt om een transformatie. Reiki zou een transformatieve impuls kunnen zijn. Maar hoe doen we dat? Het is om te beginnen nodig om te accepteren dat we deel zijn van het systeem en daarmee deel van het probleem. Van daaruit willen we kijken naar onze eigen blinde vlekken en naar patronen in dit systeem die we misschien hebben overgenomen wanneer we in dit veld aan het werk zijn. Daarnaast is het volledig potentieel van Reiki in de gezondheidszorg mogelijk veel groter dan waar we ons nu van bewust zijn. In de essentie van Reiki ligt het potentieel besloten maar potentieel kan alleen tot uitdrukking komen wanneer we kiezen wat we willen dienen en door daadwerkelijk bij te dragen.

Werkwijze: 
We werken naar aanleiding van vragen, intenties en verlangen van de aanwezigen. Vanuit de  Reikibeoefening, vanuit deelnemer zijn in de Reikigemeenschap in relatie met de inhoud van  het seminarverslag en met de vragen en inzichten die voortgekomen zijn uit de workshop van 15 november.  We doen oefeningen met elkaar om inzicht te krijgen in onze blinde vlekken en om ons bewustzijn ten aanzien van het potentieel van Reiki in de gezondheidszorg te vergroten. Hierbij werken we vanuit het persoonlijke naar het grotere geheel en hopen daarmee in onszelf en de Reikigemeenschap ruimte te maken voor het potentieel van Reiki.

Investering:                     € 100,00 incl. koffie, thee en soep, zelf lunch meenemen

Reikicentrum Zijn
Rebecca Bredenhof
070-3677964
06-12181950
reikicentrum.zijn@hetnet.nl
www.reikicentrum-zijn.nl

Usui Reiki Ryoho

© The Reiki Alliance 2013-2019. Alle rechten voorbehouden.

Privacybeleid / Disclaimer